top of page

Wat is dat eigenlijk juist, ergotherapie?

Een ergotherapeut begeleidt mensen van alle leeftijden in het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en vrijetijd situaties.

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en de maatschappij. Door het vergroten van de (eigen) mogelijkheden worden betekenisvolle dagelijkse activiteiten weer mogelijk en kunnen mensen (langer) thuis functioneren.

Hoe gaan wij te werk?

Een ergotherapeutische behandeling loopt steeds volgens de volgende fases:

1. Diagnostische fase

Via gesprekken, observaties, onderzoeken... worden de mogelijkheden en uitdagingen van de cliënt en zijn omgeving in kaart gebracht. Er wordt bekeken welke meerwaarde ergotherapie voor de cliënt kan bieden.

2. Opstellen van doelen/plan van aanpak

Aan de hand van de vorige fase wordt er samen met de cliënt en zijn omgeving een plan van aanpak opgesteld. Er wordt steeds vertrokken vanuit wat er voor de cliënt en zijn omgeving belangrijk is. 

3. Behandelfase

Tijdens deze fase staat het handelen van de cliënt in zijn omgeving centraal. Een behandeling kan gaan van oefenen van vaardigheden en het leren anders uitvoeren van activiteiten tot het leren inzetten van hulpmiddelen aangepast aan de activiteiten en omgeving van de cliënt. 

4. Evaluatiefase 

Na de behandeling wordt het proces geëvalueerd. Op dit punt kan er beslist worden om de behandeling af te ronden of om deze indien nodig bij te sturen en verder te zetten. 

bottom of page