top of page

Wat is dat eigenlijk juist, kinesitherapie?

De term kinesitherapie is afgeleid van twee Griekse woorden: kinesis en therapeia welke "beweging" en "zorg" betekenen. Het observeren van de beweging kan inzichten bieden in stoornissen die oorzaak kunnen zijn voor de ervaring van klachten zoals pijn en andere beperkingen. Aan de hand van grondige analyse kan een behandelplan worden opgesteld. In samenspraak met de patiënt en andere mogelijke zorgverleners wordt de zorg bepaald die zal gegeven worden om bewegingen weer vlot en klachtenvrij te laten verlopen.

Hoe gaan wij te werk?

Net zoals in de geneeskunde is de kennis binnen de kinesitherapie de laatste jaren enorm uitgebreid. Wij kiezen er dan ook voor om ons op specifieke domeinen toe te spitsen. Door deze expertise kunnen we een gerichte aanpak bieden voor uw hulpvraag.

We besteden onze tijd ten volle aan de patiënt, omdat we ervan overtuigd zijn dat enkel zo het totale plaatje in rekening gebracht kan worden.

U kan bij ons enerzijds terecht voor algemeen kinesitherapeutische behandelingen zoals bijvoorbeeld post-operatieve revalidatie, post-traumatische revalidatie, algemene pijnklachten of bewegingsbeperkingen in gewrichten, blessurepreventie, ...

Daarnaast kan u bij ons terecht voor specifieke domeinen, welke u hier kan terugvinden. Elk domein wordt op de pagina doelgroepen gekaderd volgens aandoeningen en aanpak. 

bottom of page