top of page

Wat is dat eigenlijk juist, psychologie?

De psychologie is de wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert. Dit houdt niet enkel in wat mensen doen en hoe ze het doen, maar ook wat mensen voelen, wat mensen denken en hoe ze tot beslissingen komen. Idealiter probeert een psycholoog om de betrokkenen zodanig te helpen dat ze zelf de gewenste verandering kunnen verwezenlijken, op het moment zelf maar ook in de toekomst bij eventuele herhalingen of bij gelijkaardige uitdagingen. 
Bron: Belgische Federatie van Psychologen.

Hoe ga ik te werk?

In mijn begeleiding zal je invloeden terugvinden van zowel Oplossingsgerichte therapie als van Acceptance and Commitment therapie. 
In de eerste sessies maken we voldoende tijd en ruimte voor jouw verleden en jouw verhaal. Later in het therapeutisch proces leggen we de focus op de toekomst en hoe we de gewenste verandering kunnen bekomen. Concreet betekent dit dat ik als therapeut samen met jou ga kijken naar wat mogelijk is en wat je wilt bereiken in jouw leven. Belangrijke vragen die zich zullen stellen tijdens het therapeutisch proces zijn: waar wil je voor staan? Wat doet er echt toe? En hoe kan je dit op een bewuste manier verwezenlijken?
We gaan eveneens stilstaan bij jouw sterke kanten en hulpbronnen. We onderzoeken samen welke vaardigheden je al in huis hebt en hoe je deze kan benutten. Vragen die hierbij ondersteunend kunnen zijn: wat loopt er goed? Hoe kan je er meer van doen? Wat loopt er minder goed? Hoe kan je er minder van doen of anders gaan doen? Wanneer iets niet goed gaat, kijken we ook naar de uitzonderingen: wanneer gaat het iets beter of zelfs goed?
Het is de bedoeling dat therapie op termijn overbodig wordt, dat je vanuit de ontdekking van jouw sterktes krachtig op weg gezet wordt. Het beoogde doel van de therapie is je te helpen een rijk en zinvol leven te creëren, dat overeenstemt met jouw waarden. En tegelijkertijd de pijn te leren aanvaarden die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt.

bottom of page