top of page

Paramedische Praktijk De Driehoek?

In 2017 werd onze praktijk opgericht met de idee om in één huis verschillende disciplines samen te brengen. Om de mens optimaal te kunnen begeleiden, dient hij/zij in zijn totaliteit te worden bekeken: lichaam, geest en gezondheid. Een multi- en interdisciplinaire aanpak binnen eenzelfde praktijk zijn hiervoor cruciaal. 

De werking binnen onze praktijk is gestoeld op een drie-eenheid: drie kernwaarden die onmisbaar zijn in de begeleiding:

  • Er wordt steeds gestreefd naar efficiënte communicatie en een goede samenwerking. Dit zijn de steunpilaren van onze praktijk, samen met een persoonlijke, creatieve en enthousiaste aanpak.

  • Met respect voor ieders eigenheid en waarden ontvangen wij u in een warme en vertrouwelijke sfeer.

  • Het is een sterkte om eigen grenzen te kennen, te bewaken en door te verwijzen naar andere (para)medische zorgverleners indien nodig.

Momenteel zijn volgende disciplines vertegenwoordigd in onze praktijk: kinesitherapie, psychologie, ergotherapie en dieetkunde. We streven naar een verbreding van de disciplines, om zo onze multidisciplinaire zorg te kunnen vervolledigen.

Indien u zich als zorgverlener kan vinden in onze visie en graag deel wil uitmaken van ons team, aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen! 

fotoshoot-Driehoek%2520(18%2520van%2520102)_edited_edited.jpg

“Al het goede komt in drieën"


We leven in een wereld vol tegenstellingen: zwart en wit, heet en koud, boven en beneden, ... Naast die twee uitersten bestaat er grijs, warm en midden. Ook de tijd bevat drie componenten: verleden, heden en toekomst. In vele situaties is er sprake van een drie-eenheid.

De driehoek zorgt voor de verbinding van dit alles.


Gebaseerd op quote uit "Happinez"

bottom of page