top of page
physical-therapy-1698817.jpg

De ergotherapeutische sessies zijn gericht op het vergroten van de kwaliteit van jouw leven en het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Dit op gebied van zelfredzaamheid, werk en vrije tijd. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en er wordt opzoek gegaan naar mogelijkheden om een antwoord te bieden op deze vraag. Dit kan door het (opnieuw) aanleren van bepaalde vaardigheden, het leren gebruiken van hulpmiddelen, het aanpassen van de omgeving…

Hulpmiddelenadvies

Heb je het omwille van bepaalde redenen moeilijk om dagelijkse activiteiten (opnieuw) uit te voeren? Er wordt bekeken welke hulpmiddelen of aanpassingen ervoor kunnen zorgen dat je deze activiteiten (gedeeltelijk) terug kan uitvoeren.


Valpreventie

Ben je bang om te vallen? Is het moeilijk om bepaalde opstapjes te nemen in huis? … Er wordt samen bekeken wat er kan aangepast worden in je eigen thuiscontext om de omgeving veiliger te maken en activiteiten vlotter te laten verlopen.

Training van motorische- en cognitieve vaardigheden die nodig zijn om bepaalde activiteiten (opnieuw) kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren.


Training in het leren gebruiken van hulpmiddelen die nodig zijn om bepaalde activiteiten (opnieuw) kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren.

bottom of page