top of page

Pathologie

Voor kinderen met nood aan kinesitherapeutische begeleiding bij een milde neuromotorische stoornis of een motorische ontwikkelingsachterstand waarin grove en/of fijne motoriek geoefend moeten worden. Daarnaast vallen mogelijke problemen met voorbereidend schrijven of andere schrijfvaardigheden onder psychomotoriek.

Dit kan nodig zijn bij reeds gediagnosticeerde kinderen met DCD, ADHD, hoogsensitiviteit of autisme. Echter kan kinesitherapeutische begeleiding ook bij niet gediagnosticeerde kinderen die o.a. schrijfmoeilijkheden ondervinden, problemen hebben met lichaamscoördinatie, evenwichtsproblemen, visueel motorische problemen, enz...

IMG_20200529_133713.jpg

Psychomotoriek

Psychomotoriek richt zich op het aanleren, stimuleren of verfijnen van bewegingen. Alle bewegingen die we maken worden ingezet vanuit een opdracht gegeven door onze hersenen. Het is daarom dat 'psyche - geest' niet los te koppelen is van onze motoriek. Op basis van de hulpvraag bij aanmelding zal gericht gewerkt worden op de motorische uitvoering van desbetreffende taak.

Het kan hier gaan over problemen met evenwicht, coördinatie, uithouding, lichaamsbesef of kracht maar ook problemen bij het uitvoeren van specifieke taken zoals aan- en uitkleden, veters strikken, manipuleren van bestek, trappen oplopen, ...

Via de psychomotorische therapie zal zo geoefend worden op de fijn- en/of grof motorische ontwikkeling van uw kind. Daarnaast wordt soms relaxatietherapie of kinderyoga ingezet om de stress en frustraties, die met inoefenen van moeilijke taken gepaard gaan een plaats te kunnen geven. 

Psychomotorische testing:

Testing kan nodig zijn om een pathologie of diagnose te stellen. Indien hiervan sprake is zal u als ouders na aanmelding uitgenodigd worden op een kennismakingsgesprek waarin problemen en beperking in het dagelijks leven in kaart worden gebracht. Daarna zal een testmoment worden ingepland. Afhankelijk van de situatie kan dit een half uur tot anderhalf uur duren. Nadien zullen de ouders op terugkoppelingsgesprek worden uitgenodigd waarbij de resultaten besproken worden. Indien er nood is aan therapie zal dit tevens in dit gesprek besproken worden en wordt in samenspraak een behandelplan opgesteld. Als een diagnose zich opdringt zal u met een gedetailleerd verslag naar de pediater worden doorverwezen.

Schrijfmotorische therapie

We staan er misschien niet altijd bij stil maar schrijven is een taak die op school nog vaak nodig is. Niet enkel leesbaar schrijven maar ook een goed tempo kunnen maken bij het vormen van de woorden en zinnen is noodzakelijk.

Al in de kleuterperiode start het voorbereidend schrijven. De bewegingen zijn eerst nog groot en grof maar worden later verfijnd naar het in-hand manipuleren van een potlood tot het maken van de verschillende schrijfbewegingen. Eens uw kind in het eerste leerjaar zit zal het gericht woorden leren schrijven. Het vormen van letters en woorden is een proces dat voldoende dient geautomatiseerd te zijn. Bij problemen met één of meer deeltaken kan schrijfmotorische therapie aangewend worden. Afhankelijk van waar het misloopt in het schrijfproces gaan we bijsturen en oefenen waar nodig.

Zo kan uw kind problemen ondervinden met de motorische vorming op zich, met het visueel motorische aspect of met de automatisatie van het schrijfproces. 

Dit gebeurt door volgens de methode die op school wordt toegepast de therapie procesgericht te sturen. 

Indien schrijven na oefening een probleem blijft kan "Typtien" aangewend worden om op een aangepaste wijze blind te leren typen. Deze methode combineert kleuren, figuren, auditieve en visuele teksten, spelvormen, invul- en denkoefeningen en zorgt zo voor een optimale integratie van het blind typen. In 10 lessen kan uw kind blind typen zonder op frustraties te botsen van tempo. De lessen kunnen in groep of individueel doorgaan, afhankelijk van de noden.  

bottom of page