top of page
Website ergo.jpeg

Kinderen en jongeren

De ergotherapeutische sessie zijn steeds gericht op de zelfredzaamheid van het kind te vergroten. Dit zowel in de schoolcontext als op het gebied van vrije tijd en zelfredzaamheid. Er wordt samen besproken wat de hulpvraag is en wat hiervoor de juiste therapie kan zijn. Tijdens de therapie wordt er altijd vertrokken vanuit de persoonlijke interesses van het kind. (Opnieuw) plezier beleven aan de activiteiten staat centraal.

(Voorbereidende) schrijfvaardigheden
Pengreep, schrijfhouding, pendruk, lettervorming,…


Schoolse- en motorische vaardigheden
Grijpen, knippen, plakken, scheuren, ruimtelijke oriëntatie,...

ADL-training (activiteiten van het dagelijkse leven)
Aanleren van vaardigheden zoals jas aan- en uitdoen, veters strikken, tanden poetsen, zelfstandig eten, spelen,... (al dan niet met de nodige hulpmiddelen)

Training executieve functies
Plannen en organiseren van bv. schoolwerk, starten met een taak, concentratie verhogen, probleemoplossend denken,...

(Voorbereidende) rekenvaardigheden
Tellen, rekenbegrippen, 1-1 relatie, inzicht in hoeveelheden, splitsingen, inzicht in breuken,...

bottom of page