top of page

"Een kind is een volwassene in wording en verdient een globaal kinesitherapeutische aanpak."

Het is niet zo voor de hand liggend om kinderen oefeningen te laten uitvoeren zoals we dat van een volwassene verwachten. Daarom gebeurt de kinderkinesitherapie met een ietwat andere aanpak, maar met dezelfde doelen voor ogen.

Pathologie

Na een operatie, bij ziekte, pijn of een statiekafwijking kan uw kind nood hebben aan kinesitherapie. Dit om ervoor te zorgen dat het kind geen motorische achterstand oploopt of om verstoorde functies te normaliseren. 

Verstoorde anatomische functies zoals een beenlengteverschil, een scoliose, een torticollis, een plexus brachialis letsel en andere kunnen pijn veroorzaken en op lange termijn leiden tot beperkingen in de ontwikkeling van het kind en het bereiken van mijlpalen en vaardigheden.

Ook kunnen onderliggende aandoeningen aan de oorzaak liggen van pijn en disfunctioneren, bijvoorbeeld juveniele reuma, hyperlaxiteit, syndromale afwijkingen, enzovoort.

Kinesitherapeutische behandeling

Zoals we ook bij volwassenen te werk gaan wordt na een grondige anamnese en onderzoek een behandelplan, in samenspraak met de ouders, uitgewerkt. Hierin zullen de vooropgestelde doelen besproken worden en wordt er ook aandacht geschonken aan het uitleggen van de problematiek aan ouder en kind. Tijdens de kinesitherapeutische sessies wordt gestreefd naar een normalisatie van de klacht. Hieronder kan u de verschillende modaliteiten terugvinden.

Algemene en manuele kinesitherapie  

Mobilisaties van gewrichten, behandeling van triggerpunten, aanleren van stretching, stimuleren van spiercontrole en -kracht, coördinatie en beweginszin, viscerale behandeling, taping ... het zijn enkele van de mogelijke modaliteiten. Alles hangt af van de klacht en de oorzaak.

Oefentherapie is vaak nodig om de doelstellingen te bekomen en te behouden. Dit wordt aangepast aan de leeftijd van het kind en zal in spelvorm of parcours verwerkt worden. 


Relaxatietherapie
Hierbij gaat de aandacht naar het welbevinden van het kind. Bij verhoogde stress of faalangst kan relaxatietherapie soelaas bieden om hiermee om te gaan. Kinderyoga, mindfullness, sherborn en ademhalingsoefeningen zijn enkele voorbeelden van mogelijke therapievormen. Er wordt samen met het kind gezocht naar de meest geschikte aanpak die voor hem of haar werkt. 

bottom of page