top of page

COVID-19

Hoe pakken wij COVID-19 aan?

Wij brengen u graag op de hoogte van volgende aandachtspunten wanneer u naar de praktijk komt: 

 • Was thuis op voorhand de handen reeds grondig.

 • Ook raden we aan om het toiletbezoek thuis te doen.

 • Kom STIPT op het uur van afspraak. Er wordt voldoende tijd tussen de afspraken voorzien om alles volledig te desinfecteren, te ventileren en de ruimtes klaar te maken.

 • Blijf in uw wagen en stuur of bel uw therapeut wanneer u gearriveerd bent. De deur zal voor u worden geopend,  zo is er minimale transmissie via klinken, deurbel, enz… . Vervolgens worden de handen grondig ontsmet. 

 • Er zijn in de praktijk stoffen mondmaskers met filter voorzien. Deze kan u gebruiken en zullen na de behandeling gedeponeerd worden in een afgesloten reservoir. Wij zorgen ervoor dat ze correct gewassen zijn.

 • Breng geen overbodige voorwerpen mee: handtassen, jassen, sieraden, …

 • Nog even een kort overzicht van de reeds gekende adviezen: vermijd contact met uw gezicht, ogen, neus, lippen. Hoest/nies een papieren zakdoekje dat direct kan worden weggegooid, of in de elleboog.

 • Wij vragen om alleen te komen, indien niet mogelijk blijft de begeleider in de wagen zitten. 

 • Als u enig symptoom vertoont of twijfelt omdat u zich niet goed voelt, komt u niet. Ook wanneer uw huisgenoten ziek zouden zijn, wordt de afspraak best geannuleerd. Gelieve dan TIJDIG uw therapeut in te lichten. Annulatie door COVID-19 symptomen zal aangerekend worden. 


Wat meer info omtrent COVID-19

"Wuhan december 2019" zal bij iedereen in het geheugen gegrift staan als de periode van de uitbraak van het virus genaamd SARS COV2 die de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Deze relatief recente uitbraak maakt dat de kennis rondom dit virus enerzijds nog niet zo uitgebreid is. Anderzijds is er geen enkele andere ziekte waarbij er op korte termijn zoveel onderzoek naar verricht werd. Dit heeft als gevolg dat kennis, adviezen en wetgeving soms nog heel snel wijzigen of aangepast worden.

Hieronder volgt een korte toelichting over wanneer er gesproken wordt van een 'mogelijk geval':

               - vertonen van één van volgende hoofdsymptomen (acuut ontstaan en zonder andere duidelijke oorzaak):  hoest, kortademigheid, pijn op de borst, acute verandering of vermindering van smaak of geur.

OF         - vertonen van minstens twee van volgende symptomen (acuut ontstaan en zonder andere duidelijke oorzaak): koorts, spierpijn, vermoeidheid, lopende neus, keelpijn, hoofdpijn, niet kunnen eten, waterige diarree, acute verwardheid en plotse val.

OF        - plotse verergering van chronische respiratoire symptomen (bij patiënten met COPD, astma ...) zonder andere duidelijke oorzaak.

De diagnose kan gesteld worden aan de hand van een moleculaire test (PCR of antigen sneltest) of bij een negatieve PCR op basis van een suggestieve klinische presentatie én compatibele CT van de borstkas.

Het nut van onderstaande preventieve maatregelen heeft zich reeds bewezen. Het is van belang deze te blijven toepassen:

 1. Hoesthygiëne

 2. Handhygiëne

 3. Mondmaskers in niet-geventileerde ruimten en waar de afstand van 1,5m niet verzekerd kan worden.

 4. Bij het toiletbezoek wordt het deksel voor het doorspoelen gesloten.

 5. Oppervlakken die veel gebruikt worden door verschillende personen, dienen minstens eenmaal per dag gereinigd te worden. Dit kan door middel van bleekwater van 8°: Voor 4%: doe 40 ml bleekwater in een fles van 1 liter en vul deze met water.

 6. Omtrent ventilatie en airconditioning: vermijd recirculatie. Het openen van ramen en deuren is belangrijk.


Voor alle andere vragen over COVID-19 kan u terecht op de website www.sciensano.be

COVID 19: Veelgestelde vragen
bottom of page