top of page

Pathologie

Hierbij gaat het voornamelijk over pre- en postoperatieve begeleiding na bijvoorbeeld CABG (overbrugging), klepchirurgie, ... . Ook problemen van claudicatio en verdere begeleiding van hartfalen komen hiervoor in aanmerking.

De kinesitherapeutische behandeling gaat hier voornamelijk over het revalideren waarbij zowel conditie als kracht opgebouwd worden. In het geval van preoperatieve en postoperatieve begeleiding hebben educatie, ademhalingstechnieken en mobilisaties thorax, nek en schouder hun bewezen nut.

fotoshoot-Driehoek%20(4%20van%20102)_edi
bottom of page